Items: 67
  Amazonas
  Gisela Mayer
  Amazonas
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  23
  Angled Cut
  Gisela Mayer
  Angled Cut
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  120
  Artic Metall
  Gisela Mayer
  Artic Metall
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  124
  Attitude
  Gisela Mayer
  Attitude
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  113
  BF Super Curl
  Gisela Mayer
  BF Super Curl
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  42
  Basic
  Gisela Mayer
  Basic
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  66
  Blue Waves
  Gisela Mayer
  Blue Waves
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  122
  Brazilia
  Gisela Mayer
  Brazilia
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  60
  Brezzy
  Gisela Mayer
  Brezzy
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  128
  Caipi
  Gisela Mayer
  Caipi
  Gisela Mayer
  0 ↑  1 ↓  0
  22
  Chic Clip Curly
  Gisela Mayer
  Chic Clip Curly
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  66
  Classic Clip II
  Gisela Mayer
  Classic Clip II
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  46
  Clip Curly Short
  Gisela Mayer
  Clip Curly Short
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  42
  Clip Wavy Long
  Gisela Mayer
  Clip Wavy Long
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  42
  Clippy Curly
  Gisela Mayer
  Clippy Curly
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  46
  Clippy Wavy
  Gisela Mayer
  Clippy Wavy
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  45
  Club H
  Gisela Mayer
  Club H
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  113
  Cool Clip
  Gisela Mayer
  Cool Clip
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  42
  Curly Mambo
  Gisela Mayer
  Curly Mambo
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  60
  Flamenco Tango
  Gisela Mayer
  Flamenco Tango
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  39
  Gin
  Gisela Mayer
  Gin
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  50
  Half Wig Curly
  Gisela Mayer
  Half Wig Curly
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  96
  Half Wig Play Straight
  Gisela Mayer
  Half Wig Play Straight
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  109
  Half Wig Play Wavy
  Gisela Mayer
  Half Wig Play Wavy
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  109
  Half Wig Straight
  Gisela Mayer
  Half Wig Straight
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  96
  Kleiner Dutt
  Gisela Mayer
  Kleiner Dutt
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  34
  Layered Comb Curly
  Gisela Mayer
  Layered Comb Curly
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  85
  Lemon
  Gisela Mayer
  Lemon
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  53
  Light Pick Up
  Gisela Mayer
  Light Pick Up
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  36
  Light Tonic
  Gisela Mayer
  Light Tonic
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  34