Items: 52
  Amazonas
  Gisela Mayer
  Amazonas
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  23
  Artic Metall
  Gisela Mayer
  Artic Metall
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  194
  Attitude
  Gisela Mayer
  Attitude
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  123
  BF Super Curl
  Gisela Mayer
  BF Super Curl
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  47
  Brazilia
  Gisela Mayer
  Brazilia
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  69
  Breezy
  Gisela Mayer
  Breezy
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  209
  Caipi
  Gisela Mayer
  Caipi
  Gisela Mayer
  0 ↑  1 ↓  0
  24
  Chic Clip Curly
  Gisela Mayer
  Chic Clip Curly
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  72
  Clip Curly Short
  Gisela Mayer
  Clip Curly Short
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  43
  Clip Wavy Long
  Gisela Mayer
  Clip Wavy Long
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  43
  Clippy Wavy
  Gisela Mayer
  Clippy Wavy
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  50
  Club H
  Gisela Mayer
  Club H
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  152
  Cool Clip
  Gisela Mayer
  Cool Clip
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  43
  Curly Mambo
  Gisela Mayer
  Curly Mambo
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  80
  Flamenco Tango
  Gisela Mayer
  Flamenco Tango
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  43
  Half Wig Curly
  Gisela Mayer
  Half Wig Curly
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  80
  Hi Bacardi
  Gisela Mayer
  Hi Bacardi
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  166
  Hi Evita Classic
  Gisela Mayer
  Hi Evita Classic
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  181
  Layered Comb Curly
  Gisela Mayer
  Layered Comb Curly
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  97
  Lemon
  Gisela Mayer
  Lemon
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  57
  Light Pick Up
  Gisela Mayer
  Light Pick Up
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  38
  Light Tonic
  Gisela Mayer
  Light Tonic
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  35
  Lilac Frost
  Gisela Mayer
  Lilac Frost
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  187
  Long Spike Scrunchie
  Gisela Mayer
  Long Spike Scrunchie
  Gisela Mayer
  1 ↑  0 ↓  0
  23
  Maxi Maxima
  Gisela Mayer
  Maxi Maxima
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  98
  Midnight Berry
  Gisela Mayer
  Midnight Berry
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  172
  Mini Clip Long
  Gisela Mayer
  Mini Clip Long
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  55
  Mini Clip Short
  Gisela Mayer
  Mini Clip Short
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  43
  New Big Scrunchie
  Gisela Mayer
  New Big Scrunchie
  Gisela Mayer
  no reviews yet
  23
  New Event
  Gisela Mayer
  New Event
  Gisela Mayer
  0 ↑  0 ↓  2
  40
  **********